11.2.2021
Aktuálny zoznam mobilných odberných miest na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré aktuálne fungujú v Žiline. Obyvatelia mesta ich môžu využívať na miestach a v časoch, ktoré nájdete v priloženom plagáte.
Aktualizácia miest je ku dňu 10. 2. 2021, 16.00 hod. Viac informácií na https://koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie/

 

8. 2. 2021
Prevádzka materskej školy od 08. februára 2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 a rozhodnutia  zriaďovateľa vydaného dňa 8.februára 2021 bude prevádzka materskej školy dňom 09. februára 2021 obnovená v obvyklom  čase od 06:30 – 16:00 hod. pre všetky deti. 

Nástup je podmienený vyplnením tlačiva Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa – tlačivo na web stránke a preukázaním sa  zákonného zástupcu dieťaťa negatívnym COVID-testom, nie starším ako 7 dní. 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete prevziať TU

Používanie rúšok je dôrazne odporúčané /Opatrenie ÚVZ SR zo 14.10.2020/. 

Rodičia detí, ktoré nemohli nastúpiť počas januára 2021, majú odpustenú platbu za pobyt v MŠ: 20 € a za február 2021 budú  platiť alikvotnú čiastku: 14 €.
Prosíme uhradiť najneskôr do 12. 02. 2021. 

Od 15.02.2021 – 19.02.2021 sú jarné prázdniny – prosíme rodičov, ktorí nenastúpia do MŠ v uvedenom termíne, aby informovali  triednu učiteľku. Termín nahlásenia do 10.02.2021. 

Tešíme sa, že sme opäť spolu. 

Rozhodnutie ministra školstva

Rozhodnutie zriaďovateľa

 

5. 2. 2021
Prevádzka materskej školy od 08. februára 2021

Vážení rodičia,
v znení tlačovej správy mesta Žiline je riešená aktuálna informácia o otváraní škôl v pôsobnosti Mesta Žilina. Z nej vyplýva, že prevádzka MŠ nebude obnovená od 08.02.2021 pre všetky deti. V pondelok 08.02.2021 bude prevádzka školy ako doteraz t. z. len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu. Tí čo nechodia do MŠ môžu v pondelok naďalej čerpať pandemickú OČR.

Tiež Vám posielame link s informáciami o čerpaní OČR, keď sa materské školy otvoria.

O opätovnom otvorení škôl bude mesto informovať v pondelok 08. februára 2021 viď. tlačová správa.

 

22. 1. 2021
Prevádzka materskej školy od 25. januára 2021

Vážení rodičia,
prevádzka materskej školy bude od 25. januára 2021 do 07. februára 2021 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod. pokračovať v rovnakom režime, ako v predchádzajúcich dvoch týždňoch a to naďalej pre prihlásené deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. O prevádzke MŠ v nasledujúcom období Vás budeme informovať hneď, ako obdržíme oficiálne stanoviská. Veríme, že sa už stretneme.

 

15. 1. 2021
Prevádzka školy od 18.1.2021

Prevádzka materskej školy je naďalej obnovená od 18. 1. do 22.1.2021 pre deti zákonných
zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorých
povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.
Ďakujeme za pochopenie, spoločne pri zodpovednom prístupe situáciu zvládneme.

 

10. 1. 2021
Obnovená prevádzka školy od 11.1.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 07. januára 2021 bude prevádzka materskej školy obnovená pre prihlásené deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti
od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie, spoločne pri zodpovednom prístupe situáciu zvládneme.
Rozhodnutie zriaďovateľa si prečítate tu.

 

8. 12. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy od 09.12. – do 15.12.2020

Vážení rodičia,
v zmysle usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 08.12.2020 bude od 09.12.2020 do utorka 15.12.2020 PRERUŠENÁ prevádzka školy pre vysokú chorobnosť detí. Prevádzka školy bude pokračovať od stredy 16.12.2020 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod. Deti počas zátvoru MŠ sú odhlásené zo stravy v ŠJ.
Rozhodnutie o prerušení si prečítate TU.

 

10. 11. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy od 11.11. – do 13.11. 2020

Vážení rodičia,
v zmysle usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 10.11.2020 bude od 11.11.2020 až do 13.11.2020 PRERUŠENÁ prevádzka školy.
Počas týchto dní majú rodičia nárok na OČR.
Prevádzka školy bude pokračovať od 16.11.2020 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod.
Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

09. 11. 2020
Oznam o vstupe do budovy a vonkajších priestorov školy od 09.11.2020

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydaného dňa 08.11.2020 do budovy a vonkajších priestorov školy môže vstúpiť:
– zamestnanec s negatívnym výsledkom testu,
– dieťa materskej školy, po 3 dňoch neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti – na stiahnutie TU,
– zákonný zástupca sprevádzajúci dieťa do materskej školy s negatívnym výsledkom testu.
V zmysle § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 Úradu verejného zdravotníctva zo 06. novembra 2020 riaditeľ školy alebo poverený zamestnanec školy je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča, aby zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.
Celé usmernenie ministra školstva nájdete TU.

 

09. 11. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy dňa 09.11.2020 (pondelok)

Vážení rodičia,
v zmysle usmernenia zriaďovateľa bude dňa 09.11.2020 (pondelok) prevádzka školy PRERUŠENÁ. Prevádzka školy bude pokračovať od 10.11.2020 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.
Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

07. 11. 2020
Nové usmernenie platné v MŠ od 3.11.2020

Nové usmernenie platné v MŠ od 3.11.2020

 

28.10. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy 30.10. do 02.11.2020

Oznam.

 

22. 09. 2020
Prerušenie prevádzky MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy Dedinská 1/1 Žilina oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená z dôvodu:
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva od stredy 23. 09. 2020 do 29. 09. 2020 zatvára zariadenie MŠ na 7 dní pre vysokú chorobnosť detí.
– Nástup do MŠ je od stredy 30. 09. 2020.

Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

31. 08. 2020
Začiatok nového školského roka 2020/2021

Milí rodičia,
otvorenie nového školského roku 2020/2021 je opäť v za prísnych protiepidemických opatrení. Aj pre nás je táto situácia nová, ale ubezpečujeme Vás, že kolektív našej materskej školy urobil pri prípravách naň,  maximum pre pohodu a najmä bezpečnosť Vašich – našich detí. Počas nasledujúcich týždňov bude naša vzájomná komunikácia náročnejšia, ale veríme, že ju obojstrannou snahou zvládneme. Tešíme sa na deti, na nový čas spoznávania a radosti. Spoločne si prajeme, aby sme prekonali momentálnu situáciu a prekážky a počas ďalších mesiacov mohli spolu prežiť veľa pekných spoločných chvíľ. Povzbudenie zasielame najmä Vám, ktorí privádzate do MŠ svoje dieťatko po prvýkrát! Sme profesionáli a všetkým ratolestiam budeme venovať pozornosť a nehu.  Vykročme do nových dní s optimizmom a úsmevom! Venujte, prosím náležitú pozornosť nasledovným informáciám.

Za kolektív MŠ s prianím všetkého dobrého, Mgr. Daša Klimeková
Prevádzka MŠ:  6.30 – 16.00 hod.
Ďalšie dôležité informácie: Začiatok šk. roka 2020/2021

Pokyny k otvoreniu MŠ 2020/2021 a tlačivá na stiahnutie
Prosíme rodičov vyplniť tieto tlačivá:

 

31. 08. 2020
Oznamy pre stravníkov na nový šk. r. 2020/2021:

Prejsť na informácie pre stravníkov.