22. 09. 2020
Riaditeľstvo Materskej školy Dedinská 1/1 Žilina oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená z dôvodu:
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva od stredy 23. 09. 2020 do 29. 09. 2020 zatvára zariadenie MŠ na 7 dní pre vysokú chorobnosť detí.
– Nástup do MŠ je od stredy 30. 09. 2020.

 

31. 08. 2020
Začiatok nového školského roka 2020/2021

Milí rodičia,
otvorenie nového školského roku 2020/2021 je opäť v za prísnych protiepidemických opatrení. Aj pre nás je táto situácia nová, ale ubezpečujeme Vás, že kolektív našej materskej školy urobil pri prípravách naň,  maximum pre pohodu a najmä bezpečnosť Vašich – našich detí. Počas nasledujúcich týždňov bude naša vzájomná komunikácia náročnejšia, ale veríme, že ju obojstrannou snahou zvládneme. Tešíme sa na deti, na nový čas spoznávania a radosti. Spoločne si prajeme, aby sme prekonali momentálnu situáciu a prekážky a počas ďalších mesiacov mohli spolu prežiť veľa pekných spoločných chvíľ. Povzbudenie zasielame najmä Vám, ktorí privádzate do MŠ svoje dieťatko po prvýkrát! Sme profesionáli a všetkým ratolestiam budeme venovať pozornosť a nehu.  Vykročme do nových dní s optimizmom a úsmevom! Venujte, prosím náležitú pozornosť nasledovným informáciám.

Za kolektív MŠ s prianím všetkého dobrého, Mgr. Daša Klimeková
Prevádzka MŠ:  6.30 – 16.00 hod.
Ďalšie dôležité informácie: Začiatok šk. roka 2020/2021

Pokyny k otvoreniu MŠ 2020/2021 a tlačivá na stiahnutie
Prosíme rodičov vyplniť tieto tlačivá:

 

31. 08. 2020
Oznamy pre stravníkov na nový šk. r. 2020/2021:

Prejsť na informácie pre stravníkov.