10. 11. 2020

Vážení rodičia,
v zmysle usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 10.11.2020 bude od 11.11.2020 až do 13.11.2020 PRERUŠENÁ prevádzka školy.
Počas týchto dní majú rodičia nárok na OČR.
Prevádzka školy bude pokračovať od 16.11.2020 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod.
Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

09. 11. 2020
Oznam o vstupe do budovy a vonkajších priestorov školy od 09.11.2020

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydaného dňa 08.11.2020 do budovy a vonkajších priestorov školy môže vstúpiť:
– zamestnanec s negatívnym výsledkom testu,
– dieťa materskej školy, po 3 dňoch neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti – na stiahnutie TU,
– zákonný zástupca sprevádzajúci dieťa do materskej školy s negatívnym výsledkom testu.
V zmysle § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 Úradu verejného zdravotníctva zo 06. novembra 2020 riaditeľ školy alebo poverený zamestnanec školy je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča, aby zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.
Celé usmernenie ministra školstva nájdete TU.

 

09. 11. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy dňa 09.11.2020 (pondelok)

Vážení rodičia,
v zmysle usmernenia zriaďovateľa bude dňa 09.11.2020 (pondelok) prevádzka školy PRERUŠENÁ. Prevádzka školy bude pokračovať od 10.11.2020 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.
Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

07. 11. 2020
Nové usmernenie platné v MŠ od 3.11.2020

Nové usmernenie platné v MŠ od 3.11.2020

 

28.10. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy 30.10. do 02.11.2020

Oznam.

 

22. 09. 2020
Prerušenie prevádzky MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy Dedinská 1/1 Žilina oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená z dôvodu:
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva od stredy 23. 09. 2020 do 29. 09. 2020 zatvára zariadenie MŠ na 7 dní pre vysokú chorobnosť detí.
– Nástup do MŠ je od stredy 30. 09. 2020.

Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

31. 08. 2020
Začiatok nového školského roka 2020/2021

Milí rodičia,
otvorenie nového školského roku 2020/2021 je opäť v za prísnych protiepidemických opatrení. Aj pre nás je táto situácia nová, ale ubezpečujeme Vás, že kolektív našej materskej školy urobil pri prípravách naň,  maximum pre pohodu a najmä bezpečnosť Vašich – našich detí. Počas nasledujúcich týždňov bude naša vzájomná komunikácia náročnejšia, ale veríme, že ju obojstrannou snahou zvládneme. Tešíme sa na deti, na nový čas spoznávania a radosti. Spoločne si prajeme, aby sme prekonali momentálnu situáciu a prekážky a počas ďalších mesiacov mohli spolu prežiť veľa pekných spoločných chvíľ. Povzbudenie zasielame najmä Vám, ktorí privádzate do MŠ svoje dieťatko po prvýkrát! Sme profesionáli a všetkým ratolestiam budeme venovať pozornosť a nehu.  Vykročme do nových dní s optimizmom a úsmevom! Venujte, prosím náležitú pozornosť nasledovným informáciám.

Za kolektív MŠ s prianím všetkého dobrého, Mgr. Daša Klimeková
Prevádzka MŠ:  6.30 – 16.00 hod.
Ďalšie dôležité informácie: Začiatok šk. roka 2020/2021

Pokyny k otvoreniu MŠ 2020/2021 a tlačivá na stiahnutie
Prosíme rodičov vyplniť tieto tlačivá:

 

31. 08. 2020
Oznamy pre stravníkov na nový šk. r. 2020/2021:

Prejsť na informácie pre stravníkov.