• Zmluva o dodávke, distribúcii elekriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku – Stredoslovenská energetika