• Miestny poplatok za komunálny odpad
  • Nájomná zmluva- výtvarný krúžok- Klub malých umelcov

 

  • Nájomná zmluva- angličtina- Danka Machútová
  • Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Jarná
  • Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Limbová
  • Miestny poplatok za komunálny odpad