• Sprostredkovateľské zmluvy
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa
 • Zmluvy o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa
 • Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
 • Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
 • Zmluva o dodávke, distribúcii elekriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku – Stredoslovenská energetika
 • Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
 • Miestny poplatok za komunálny odpad
 • Nájomná zmluva- výtvarný krúžok- Klub malých umelcov

 

 • Nájomná zmluva- angličtina- Danka Machútová
 • Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Jarná
 • Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Limbová
 • Miestny poplatok za komunálny odpad