Tlačivá sa nachádzajú  aj na web stránke mesta Žilina – Občan – žiadosti a tlačivá – odbor školstva.