Zoznam členov Rady školy Materskej školy Dedinská 1/1, Žilina 010 01

na obdobie 2020 – 2024

  1. Miroslava Šmáriková, predseda RŠ, zástupca rodičov
  2. Mariana Ďurajová, podpredseda RŠ, zástupca rodičov
  3. Jana Šimková, zástupca pedagog. zamestnancov
  4. Zuzana Ďatková, zástupca nepedagog. zamestnancov
  5. MUDR. Rastislav Johanes, PhD., delegovaný člen za zriaďovateľa, Mesta Žilina