< Späť na oznamy


Pozvánka na jarnú tvorivú dielňu.

Pozývame rodičov na ,,JARNÚ TVORIVÚ DIELŇU“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. 4. 2018 o 15. 00 hod. Prineste si vyfúkané vajíčka, veľkú fľašu z kompótu, malú fľašu z džemu, krajku alebo stuhu a ozdôbky na výrobu svietnikov. Pre deti môžete priniesť malú maškrtu. Tešíme sa na Vašu účasť a kreatívne nápady.

Kolektív MŠ

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V termíne od 30. apríla do 4. mája 2018 od 7.00 hod. do 16.00 hod. bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2018/2019. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke mesta – občan – žiadosti a tlačivá – odbor školstva.

Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci materskej školy, č. t. 041/56 23 451.

 Kritériá prijímania:

  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 30.8. 2018,

Prednostne budú prijímané deti, ktoré:

  • dovŕšili piaty rok,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti zamestnaných rodičov,
  • deti s trvalým bydliskom v meste Žilina,
  • súrodenci detí, ktoré navštevujú MŠ.

V MŠ majú deti možnosť rozvíjať svoje schopnosti v záujmových krúžkoch – výtvarnom, oboznamujú sa aj s anglickým jazykom.

 /MŠ Dedinská 1/1, 010 01  Žilina/                                                                                                                                                  Mgr. Daša Klimeková, riad. MŠ

 

Oznam

Regionálny úrad verejného zdravotníctva od piatka 23. 3. 2018 do 29. 3. zatvoril zariadenie MŠ  pre vysokú chorobnosť detí.

V stredu 3. 4. 2018 je prerušené zariadenie MŠ so súhlasom zákonných zástupcov detí z dôvodu veľkonočných prázdnin.

Oznam

Od štvrtka 15. 2. 2018 do 21. 2. 2018 je prerušená prevádzka MŠ Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  pre vysokú chorobnosť detí.

Od 22. 2. do piatka 23. 2. 2018 je MŠ prerušená počas jarných prázdnin so súhlasom zákonných zástupcov detí.

Mr. Daša Klimeková, riaditeľka MŠ

 

Oznam pre rodičov budúcich prváčikov

 

Oznam rodičom

Oznamujeme Vám, že polročné prázdniny sa na našu MŠ nevzťahujú a prevádzka tým pádom nebude prerušená. Ďakujeme.

Kolektív MŠ

Zimné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch  od 23.12.2017 do 7.1.2018 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu zimných prázdnin. S deťmi sa opäť stretneme 8.1.2018. Želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zimných zážitkov a všetko dobré v novom roku.

Kolektív MŠ.

Predvianočná tvorivá dielňa – pozvánka

Milí rodičia,
pozývame Vás na adventnú predvianočnú tvorivú dielňu, ktorá sa uskutoční v utorok 28. 11. 2017 od 15,00 hod. do 17,00 hod. v triede MŠ. Vyrábať budeme spolu s deťmi adventné vence z čečiny s využitím rôzneho dekoratívneho materiálu. Prineste si prosím, 4 adventné sviečky, dobré nápady a kto má možnosť aj čečinu.

Tešíme sa na Vás a Vašu účasť.
Kolektív MŠ.

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude od 30.10.2017 do 1.11.2017 prerušená z dôvodu jesenných prázdnin. Opäť sa stretneme vo štvrtok 2.11.2017.

 Pozvánka na tvorivú dielňu

Pozývame rodičov na jesennú tvorivú dielňu „TEKVIČKOVO“, ktorá sa uskutoční 26.10.2017, t.j. vo štvrtok o 15,30 hod. v priestoroch MŠ. Prineste si, prosím, jednu vyrezanú tekvičku a jednu jesennú dobrotku (kompót, džem, lekvár, čalamádu,…) pre deti na ochutnanie. Budeme spolu vyrábať veselých gaštankov a panáčikov z lístia.
Tešíme sa na Vašu účasť a Vaše skvelé nápady.
Kolektív MŠ.

Poďakovanie

Riaditeľstvo MŠ Dedinská 1/1 ďakuje ochotným rodičom a zamestnancom MŠ za pomoc pri upratovaní priestorov našej materskej školy vo svojom voľnom čase i cez štátne sviatky. Vďaka patrí p.učiteľke Janke Šimkovej, p.kuchárke Zuzke Ďatkovej, p.Slávke Franekovej, p. Michaele Horkej, p. Kataríne Jelokovej, p. Lenke Gromovej, p. Patrikovi Gromovi, starej mame Jakubka Páleša, p. Petrovi Adamcovi, p. Tereze Adamcovej a ochotným občanom Strážova p. Zuzke Mihalikovej a jej dcére Ivanke, pánovi, ktorý nám prišiel pomôcť s p. Mihálikovou a pani Kollárovej, ktorá nám rovnako ochotne vyhlásila oznam do miestneho rozhlasu.
ĎAKUJEME VÁM!

Mgr. Daša Klimeková
riaditeľka MŠ Dedinská

Začiatok nového školského roka

Vážení rodičia,
riaditeľstvo MŠ Dedinská oznamuje rodičom, že MŠ Dedinská sa otvára v pondelok 11.9.2017 o 6,30 hod, z dôvodu doknčujúcich rekonštrukčných prác, škodlivého pachu náterov, znečisteného prostredia MŠ a prebiehajúcich upratovacích prác.

Letné prázdniny

Školský rok 2016/2017 sa končí dňa 30.6.2017. Deťom aj rodičom prajeme príjemné prázdniny, veľa slnka a aktívneho oddychu.

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 29.6.2017 v dopoludňajších hodinách uskutočníme v našej MŠ rozlúčku s predškolákmi. Mamičky predškolákov prosíme, aby po vzájomnej dohode zabezpečili občerstvenie pre všetky deti.

Deň otcov

Oznamujeme rodičom, že dňa 15.6.2017 o 14:30 hod sa uskutoční v našej MŠ stretnutie s oteckami, pri príležitosti ich sviatku „Deň otcov“ na spoločnej opekačke a športovom zápolení. Zároveň Vás prosíme, aby ste nás informovali o možnosti materiálnej pomoci pri spomínanej akcii (drevo, sekera, píla, ražne, kladivá, klince kliešte, drôt a pod.). V uvedený deň prineste svojim deťom aj suroviny na opekanie.

Po rozlúčení sa s oteckami bude tento skvelý deň (štvrtok) pokračovať ďalej pre deti do 19:00 hod., olympiádou Janka Hráška. Predstavujeme si, že každé dieťa bude mať oblečené biele tričko a kraťasy a obutú pevnú obuv, keďže deti budú celý čas súťažiť v rôznych disciplínach. Na občerstvenie prineste deťom ovocie, pitný režim zabezpečíme my v MŠ. Prípadné otázky riešte operatívne s pedagogickými zamestnancami. Ďakujeme

Deň otvorených dverí SŠPO – exkurzia

Dňa 12.05.2017 o 7:30 hod odchádzame do Považského Chlmca do SŠPO, kde pri príležitosti dňa otvorených dverí si spoločne pozrieme prácu hasičov. V uvedený deň priveďte deti do MŠ do 7:00 hod, aby sa mohli najesť a pripraviť sa na odchod autobusom. Ďakujeme

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 2.5. a 4.5.2017 sa uskutoční zápis detí do MŠ pre školský rok 2017/2018. Podmienky prijímania detí sú uvedené v priloženom súbore : podmienky-prijimania-deti-do-ms

Besiedka k Dňu matiek

Srdečne pozývame všetky mamičky dňa 11.5.2017 o 15:00 hod na besiedku, ktorú sme pre Vás pripravili pri príležitosti Vášho sviatku.

Oznam

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že s Vašim súhlasom bude dňa 5.5.2017 prevádzka MŠ prerušená. Stretneme sa opäť 9.5.2017.

Veľkonočné prázdniny

Rodičom oznamujeme, že v dňoch 13.4. – 18.4.2017 sú veľkonočné prázdniny a prevádza MŠ bude prerušená. Opäť sa stretneme 19.4.2017. Pekné sviatky prajeme.

Exkurzia na MÚ v Žiline

V piatok 7.4.2017 o 10:00 hod pôjdu pred školáci na MÚ v Žiline, kde si pozrú pásmo „veselý zemepis“ alebo „veselé cestovanie po svete“. Vstupné 2,00 € za dieťa.

Oznam pre rodičov predškolákov

Súkromné centrum špecialno pedagogického poradenstva

Keď reč nie je taká, aká má byť

Moje dieťa má problém s čítaním

Exkurzia Žiliny

Dňa 6.4.2017 o 9:00 hod pôjdeme na exkurziu do Žiliny, kde navštívime radnicu, stred mesta a okolité uličky. Deti vhodne oblečte a obujte, priveďte ich do MŠ do 8:00 hod. Ďakujeme.

Tvorivá dielňa „Veľká noc prichádza“

Dňa 23.03.2017 o 15:00 hod sa uskutoční tvorivá dielňa „Veľká noc prichádza“. Prineste si vyfúkané vajíčka a materiál, ktorým ich chcete vyzdobiť. Privítame Vaše kreatívne nápady a tešíme sa na spoločnú tvorbu.

Divadielko Slniečko „Abeceda zdravia“

Dňa 16.03.2017 príde do našej MŠ divadielko Slniečko s hrou „Abeceda zdravia“. Vstupné 2,50 € za dieťa.

Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Na základe pokynov MÚ OŠ zverejňujeme harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin.

Môžete pozrieť TU: Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Letná prevádzka MŠ bude zabezpečená podľa priloženého harmonogramu. V čase od 11.4. do 13.4.2017 si rodičia svoje deti záväzne prihlásia do zvolenej MŠ. Od 16.5. do 17.5.2017 uhradia šekom poplatok za stravu, ktorý si vyzdvihnú v zvolenej MŠ. Ak do 25.5.2017 suma za stravu nebude uhradená, dieťa nebude do letnej prevádzky zaradené – bude z dochádzky do zvolenej MŠ vylúčené. Zo zdravotných dôvodov je možné 48 hodín vopred dieťa zo stravy odhlásiť, sumu za neodobraté obedy budú rodičom vrátené len vtedy, keď prinesú lekárske potvrdenie, že je dieťa skutočne choré. Sponzorský príspevok sa uhrádzať nebude, školné vo výške 12,90 € na tri týždne rodičia uhradia MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ, do ktorej rodičia dieťa prihlásili. Pozorne sledujte Web stránku mesta Žiliny a stránky zvolenej MŠ.
Zápis na letnú prevádzku bude vo vybraných hodinách MŠ a to následovne:

11.4.2017 – od 14:30 do 16:00 hod

12.4.2017 – od 14:30 do 16:00 hod

13.4.2017 – od 7:00 do 10:00 hod

Návšteva bábkového divadla

Dňa 08.03.2017 o 9:00 hod sa zúčastníme divadelného predstavenia v Bábkovom divadle v Žiline „Zvedavý sloník“. Vstupné je 2,00 € za dieťa. V uvedený deň priveďte deti do MŠ najneskôr do 7:30 hod, aby sme mohli odísť do Žiliny autobusom o 8:05 hod. Ďakujeme

Jarné prázdniny

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude od 27.02.2017 do 3.3.2017 prerušená z dôvodu jarných prázdnin. Opäť sa stretneme v pondelok 6.3.2017.

Polročné prázdniny – oznam o neprerušení prevádzky

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že dňa 3.2.2017 bude celodenná prevádzka MŠ. Polročné prázdniny sa na nás nevzťahujú. Ďakujeme

Karnevalový týždeň

Oznamujeme všetkým rodičom, že od 20.2.2017 do 24.2.2017 sa bude konať v našej MŠ „Karnevalový týždeň“. Celý týždeň v dopoludňajších hodinách budú deti súťažiť, kresliť, vyrábať masky, tancovať a pod. V uvedené dni budú deti dopoludnia oblečené v maskách, ktoré im pripravíte. Deťom môžete priniesť aj občerstvenie – ovocie, džúsy a pod. Všetci sa už tešíme.

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 23.12.2016 do 8.1.2017 bude prevádzka MŠ prerušená. Opäť bude obnovená dňa 9.1.2017.

Preventívne vyšetrenie zraku detí

Dňa 16.12.2016 o 10:30 hod bude v MŠ s Vašim súhlasom vykonané preventívne vyšetrenie zraku Vašich detí.

Pozvánka na Vianočnú tvorivú dielňu

Dňa 9.12.2016 o 15:00 hod srdečne pozývame rodičov na Vianočnú tvorivú dielňu.

Exkurzia do Budatínskeho zámku

Dňa 2.12.2016 pôjdeme s deťmi na exkurziu do Budatínskeho zámku, kde si spoločne pozrieme drotársku expozíciu, nakoľko sa tento týždeň venujeme remeslám. Vstupné 0,50 € za dieťa, žiadame uhradiť p. učiteľke. Deti priveďte do 8:00 hod do MŠ.

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude od 28.10.2016 do 31.10.2016 prerušená z dôvodu jesenných prázdnin. Opäť sa stretneme v stredu 2.11.2016.

 

jesenne_prazdniny

Tvorivá dielňa „Dubáčik separuje“

Milí rodičia,
srdečne Vás všetkých pozývame na tvorivú dielňu „Dubáčik separuje“, ktorá sa uskutoční dňa 6.10.2016 o 15.00 hod. Prineste si prosím, odpadový materiál (plastové fľaše, papier, kartón, kov, handry a pod.).

prezentácia_pre_deti

Pozvánka na rodičovské združenie

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na naše prvé stretnutie (združenie rodičov), ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2016 o 15:00 hod v tunajšej MŠ.

Začiatok školského roka 2016/2017

Oznamujeme rodičom, že školský rok 2016/2017 sa začína v piatok 02.09.2016.

spat_v_skolke

Letné prázdniny

Školský rok 2015/2016 sa končí 30.6.2016, všetkým rodičom a deťom želáme prázdniny plné slnka, hier a zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať.

Praje kolektív zamestnancov MŠ Strážov.

prazdninyRozlúčka s predškolákmi

Dňa 29.6.2016 v dopoludňajších hodinách sa rozlúčime s deťmi, ktoré odchádzajú a z ktorých sa po prázdninách stanú veľký školáci.

„Priplávali zvieratká z Afriky“

Dňa 23.6.2016 sa bude konať aktivita – „Priplávali zvieratká z Afriky“, kedy budeme všetci spať v MŠ. Deti si na aktivitu prinesú – tropické ovocie, džúsy z tropického ovocia, ako aj oblečenie zodpovedajúce vybratému zvieratku. Nezabudnite dieťaťu priniesť aj raňajky na následujúci deň. Bližšie informácie poskytnú pedagogický zamestnanci.

Jašiparáda

Oznamujeme rodičom, že dňa 1.6.2016 sa v dopoludňajších hodinách bude v našej MŠ konať „Jašiparáda“. V tento deň prineste deťom do MŠ Vaše oblečenie ako napríklad sukne, blúzky, nohavice, košele, kravaty, klobúky, korále …, aby sa mohli naše deti zúčastniť bláznivej módnej prehliadky.

Pozvánka na besiedku ku Dňu matiek

Milé mamičky a staré mamičky, všetky Vás srdečne pozývame na besiedku, ktorú sme pri príležitosti Vášho sviatku pripravili spolu s deťmi na deň 5.5.2016 o 15:00 hod.

Jazykové kurzy pre deti

Návšteva bábkového divadla

Dňa 3.5.2016 o 8:00 hod pôjdeme s deťmi do bábkového divadla na hru „Korytnačka naopak“. Vstupné 2,- €.

Staviame máj

Dňa 29.4.2016 o 15:00 hod sa spoločne s členmi Denného centra Strážov uskutoční tvorivá dielňa pod názvom „Staviame máj“. Všetkých rodičov a deti srdečne pozývame. Pre všetkých je pripravené občerstvenie a folklórny, kultúrny program.

Oznam o odstránení havaríjneho stavu poddašia budovy MŠ

Riaditeľstvo MŠ oznamuje všetkým rodičom, že havária (odpadávanie malty z atiky) je v štádiu riešenia. Dôkazom je tiež mailová komunikácia, ktorú zaslala riaditeľka MŠ zriaďovateľovi a konateľovi Žilbytu, s.r.o., s pomocou ktorého bude havária odstránená.

Mailova komunikácia, riešenia havárie (odpadávanie malty z atiky) na MŠ Strážov.

Veľkonočné prázdniny

Prevádzka MŠ bude opäť prerušená počas veľkonočných sviatkov od 24.3 do 29.3.2016.

62185bc297cd1515fbf5736101334472

Jarné prázdniny

Oznamujeme rodičom, že v dňoch 29.2. až 4.3.2016 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu jarných prázdnin.

Návšteva bábkového divadla

Dňa 23.2.2016 o 8:00 hod. pôjdeme do bábkového divadla na rozprávku „Zázračná baterka“. Vstupné 2,- € uhraďte do pondelka 22.2.2016. Ďakujeme

Zápis detí do MŠ

Zápis do MŠ pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční od 2.5. – 6.5.2016. Prihlášku si rodičia môžu stiahnuť z internetových stránok mesta Žiliny. Túto potom vyplnia a spolu s lekárskym potvrdením odovzdajú v spomínané dni riaditeľke MŠ.

 

Letné prázdniny

Prevádzka tunajšej MŠ bude počas letných prázdnin prerušená. Rodičia si môžu svoje deti prihlásiť do MŠ podľa zoznamu, ktorý už bol na našej internetovej stránke uverejnený, a to od 11.4. – 14.4.2016. V prípade, že dieťa bude do vybranej MŠ zaradené, predpísané poplatky rodič v spomínanej MŠ uhradí 16.5. 2016 alebo 17.5.2016. Bližšie informácie podá riaditeľstvo kmeňovej MŠ.

 

 

Prevádzka v MŠ počas letných prázdnin. Bližšie informácie Vám podá riaditeľka MŠ dňa 4.2.2016.

Karneval
Srdečne vás pozývame dňa 4.2.2016 o 15:00 hod na karneval v našej MŠ. Tešíme sa na vašu účasť a na krásne karnevalové masky.

 

720x400

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 23.12.2015 do 8.1.2016 bude prevádzka MŠ prerušená. Opäť bude obnovená dňa 11.1.2016.

 

christmas-decorations-32416-2560x1600

Tvorivá dielňa „Vianoce prichádzajú“

Srdečne pozývame všetkých rodičov na tvorivú dielňu – Vianoce prichádzajú, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2015 o 15:00 hod v našej MŠ.

Testovanie detí centrom ŠPP

Na základe Vášho písomného súhlasu sa dňa 9.12. a 10.12.2015 uskutoční testovanie detí súkromným centrom špeciálno – pedagogického poradenstva.

Oznam

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 26.11. a 16.12.2015 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Za porozumenie ďakujeme.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.12.2015

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.11.2015

Návšteva akcie v Miragi

Rodičom oznamujeme že dňa 12.11.2015 o 8.40 hod pôjdeme do obchodného centra MIRAGE, kde sa pri príležitosti piatich narodenín OC zúčastníme špeciálneho dňa hier a zábavy.

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 29. a 30.10.2015 budú jesenné prázdniny a prevádzka v MŠ bude v tieto dni prerušená. Písomný súhlas rodičov detí na prerušenie prevádzky MŠ je uložený v agende v MŠ.

Pracovné zošity

Na rozvíjanie vedomostí detí sme zakúpili pracovné zošity. Pani učiteľkám uhraďte finančné prostriedky následovne:

3 ročné deti – 1,50 €

4 až 5 ročné deti – 2,30 €

5 až 6 ročné deti – 3,40 €

Prosím uhradiť čo najskôr, nakoľko so zošitami už pracujeme.

Návšteva bábkového divadla

Dňa 28.10.2015 a 20.11.2015 pôjdeme s deťmi do Bábkového divadla na rozprávku „Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke“ a „Pom – Pom“. Vstupné je 2 € na každé predstavenie.

Tvorivá dielňa „Ovocníčkovia a zeleninkári pripravujú smoothie“

Dňa 13.10.2015 o 15:00 hod sa uskutoční v našej MŠ tvorivá dielňa rodičov a detí pod názvom „Ovocníčkovia a zeleninkári pripravujú smoothie“. Ďalšou aktivitou bude výroba múdrej sovičky. Bližšie informácie o surovinách a pomôckach sa dozviete na nástenke v MŠ. Srdečne vás všetkých pozývame.

Hnedý deň

Dňa 09.10.2015 sa uskutoční v MŠ „Hnedý deň“. Každé dieťa bude mať oblečenú hnedú časť odevu (nohavice, tričko, pančucháče, sukňu). Ďakujeme za spoluprácu.

Návšteva bábkového divadla

Dňa 02.10.2015 o 9:00 hod pôjdeme s deťmi do Bábkového divadla na rozprávku „Klára a 12 mesiačikov“. Vstupné je 2€. Bližšie informácie u pedagógov.

Rodičovské združenie

Dňa 09.09.2015 o 15:00 hod sa bude v MŠ konať združenie rodičov. Všetkých srdečne pozývame.

Začiatok šk.roka 2015/2016

Školský rok 2015/2016 sa začína dňa 02.09.2015 a od 6:30 hod sa všetci tešíme na spoločné stretnutie po prázdninách.

Oznam

Súhlas primátora mesta Žiliny k zákonu č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

prairie-en-ete,-papillon,-ciel,-maison-moderne,-route-148698