Archív pre ‘Archív’

21. 10. 19 V autobuse

Vrámci dopravnej výchovy sme dnes navštívili pána šoféra MHD v jeho autobuse. Deti oboznámil so svojou prácou, s priestorom autobusu, vysvetlil im, ako sa správne nastupuje a vystupuje. Deti zaujali aj nálepky na autobuse, ktoré upozorňujú cestujúcich, kde je miesto  [ viac ... ]

Deti privítali rodičov pásmom básničiek, piesní a kruhových hier o jeseni. A potom nasledovala práca s vyrezávaním a zdobením tekvičiek. Rodičia sa naučili novú techniku vyrezávania pomocou formičiek na vykrajovanie koláčov. Bola im predstavená aj technika voskovania listov na ich  [ viac ... ]

Aj v tomto školskom roku sme boli s deťmi pozdraviť našich seniórov krátkym kultúrnym programom. Deti predviedli pásmo piesní, básní a tančekov o jeseni. Program mal u seniórov veľký ohlas. Deti dostali za svoj výkon sladkú odmenu a pochvalu od  [ viac ... ]

V pondelok navštívila našu MŠ pani knihovníčka Lada Rybáriková a priviedla dve kamarátky – bábky – Knihuľku a Písmenku, ktoré sa stále hádali o hračky, nechceli si pomáhať, stále mali medzi sebou konflikty, pretože nepoznali čarovné slovíčka. Na pomoc prišiel  [ viac ... ]

Aj v tomto roku sme navštívili s deťmi Slovenský zväz chovateľov – základnú organizáciu Žilina – sídliacu v Strážove, aby sme sa zúčastnili na výstave domácich zvierat. Deti mali možnosť pozorovať a spoznávať podľa vzhľadu zvukových prejavov, stavby tela, spôsobu  [ viac ... ]

Vo štvrok navštívilo našu materskú školu činoherné divadlo z Bratislavy s predstavením „Ako sa stal komár kráľom!“. Bol to príbeh o namyslenej levici, ktorá od svojich poddaných žiadala dary a nebola ochotná zvieratkám pomáhať starať sa o ne. Malý komár  [ viac ... ]

V tento deň sa naše deti zúčastnili na poldennej exkurzii v Žiline na deň polície. Deti mali možnosť spoznávať prácu príslušníkov polície, kukláčov, rukojemnícku drámu, zásah proti výtržnosti, ukážky sebaobrany a zlaňovania z výšky. Zaujala ich aj rôzna technika motorky,  [ viac ... ]

V stredu našu MŠ navštívilo bábkové divadlo „Slniečko“ z Piešťan s rozprávkou „Abeceda zdravia I. a II. Bola to rozprávka o pohybe a zdravej výžive. Hravou formou, formou piesní a aktivít boli všetky naše deti zapojené do príbehu.

Naše deti v tento deň pozdravili svoje mamičky kultúrnym programom, v ktorom recitovali, spievali, tancovali a nakoniec obdarovali naše maminky vlastnoručne vyrobeným pozdravom z papiera. Deti boli veľmi statočné, nezľakli sa početnej účasti hostí na našej besiedke.

21. 6. 2019 Rozlúčka

Tento deň bol sviatočný hlavne pre našich predškolákov. Najskôr mladším deťom predviedli krátke pásmo básničiek a piesní, ktoré sa v MŠ naučili, a potom nasledovala „Maturita“, kde si deti ťahali otázky a snažili sa na ne správne odpovedať. Každá správna  [ viac ... ]