Archív pre ‘2020/2021’

Pri slávnostne prestretom stole sme uvítali deti, popriali pekné leto, predškolákom krásne zážitky v škole a zahájili program kultúrnym pásmom detí. Po maturitke a sľube predškolákov sme deti obdarovali. V programe sme pokračovali spoločnou hostinkou a ukončili veselou zábavou.  Tešíme sa na  [ viac ... ]

1. jún – MDD

Deň pred sviatkom sme sa s deťmi rozprávali o ich sviatku a o živote detí v rôznych krajinách. Ráno, pani učiteľka vyzdobila triedu balónmi. Rodičia priniesli rôzne maškrty na hostinku. Z prinesených dobrôt, ovocia a džúsov, pani kuchárka na chodbe  [ viac ... ]

17. 05. Stavbársky deň v MŠ

Bol upršaný deň a nemohli sme ísť s deťmi von. V triede sme deťom pripravili rôzne stanoviská so stavebnicami, ktoré sme oddelili paravanom, deti sa rozdelili do skupín a vytvorili veľké parkovisko pre autá s domom pre šoférov. V druhej  [ viac ... ]

11.5.2021 Besiedka Deň matiek

Dňa 11.5.2021  v MŠ prebehla besiedka ku dňu matiek. Z nariadenia vlády besiedka musela byť účasti mamičiek len v prítomnosti dvoch učiteliek. Predškoláci zarecitovali krásnu báseň „Spomínaš si?“ Dievčatká mali pripravenú scénku „Starostlivá mamička“, na melódiu piesne červené jabĺčko deti  [ viac ... ]

Tyždennú tému Domáce a hospodárske zvieratá sme si s deťmi spríjemnili návštevou domáceho dvora prijemnej babičky v Stražove, ktorá nám veĺmi rada ukázala pasúce sa sliepočky, vajíčka z kurína, hrajúcu sa mačičku s kocúrikom a strázcu dvoru psíka. Deti pozorovali  [ viac ... ]

12. 3. Karneval v MŠ

Deti sa tešili na kúzelný karnevalový deň, našu triedu sme sotva spoznali. Stala sa z nej veselá rozprávková krajina plná bájnych bytostí. Všetci sa do sýtosti vybláznili v súťažiach i na diskotéke. Nechýbalo vyhodnotenie najlepších masiek. Karnevalový deň bol plný  [ viac ... ]

Deti s hravosťou ich vlastnou postavili krásnych snehuliakov a zahrali sa zimné hry. Rozvíjali si motorické zručnosti, posilňovali priateľstvo a spolupatričnosť pri spoločnej hre.

22.1. Iglu

Veľa napadaného sniežika deti veľmi potešil a tak sme si z neho postavili iglu a zahrali sa na život eskimákov.

Piatok sme si spríjemnili prípravou vianočného stola, deti aranžovali a ukladali na stoly dobroty od rodičov, počúvali sme koledy, prečítali sme si príbeh o narodení Ježiška. Porozprávali sme sa o vianočných zvykoch v domácnostiach detí a potom nasledovala vianočná hostina,  [ viac ... ]

4. 12. 2020 Mikuláš

V piatok navštívil našu MŠ Mikuláš. Deti ho privítali krátkym kultúrnym programom, pohybovými hrami a tančekami. Za odmenu im rozdal balíčky a všetci spoločne sme sa tešili, že čerta nechal doma a priviedol iba anjela.