Archív pre ‘2018/2019’

Veselé šantenie detí v snehu.

V utorok nás navštívilo divadlo s rozprávkou – Cesta okolo sveta. Alžbeta si s pomocou otecka robila domácu úlohu. Bolo to veľmi poučné, zábavné a dobrodružné. Lietali sme spolu s Alžbetkou a jej ockom vzducholoďou po všetkých svetadieloch. Navštívili sme  [ viac ... ]

Tento deň bol pre deti slávnostný a plný prekvapení. Zopakovali sme si vianočné tradície – oplátka s medom, medový krížik na čelo, zapálili sme si adventný veniec a spoločne sme si prečítali vianočnú poštu. Potom sme všetci ochutnávali dobroty, ktoré  [ viac ... ]

6. 12. 2018 Mikuláš

Deti sa veľmi tešili na príchod Mikuláša, ktorý prišiel aj v tomto roku do MŠ spolu s anjelikom. Detičky zarecitovali a zaspievali Mikulášovi pekné básničky a pesničky. Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelikom a malým dobrým čertíkom – rozdal deťom  [ viac ... ]

Deti sa veľmi tešili, že dnes budú spolu so svojimi rodičmi vytvárať vianočné dekorácie – adventné vence, anjelikov, čertíkov, vianočné stromčeky, … V škôlke bola prichystaná čečina a veľa krásnych dekoračných predmetov, vďaka ktorým sa veľmi dobre tvorilo rodičom i  [ viac ... ]

Deti si s citovým zaangažovaním vypočuli rozprávku o škovránkovi Kalvinovi, porozprávali sme si, čo deti zaujalo v rozprávke a aké ponaučenie bolo v príbehu. Znázornili sme pohybmi, ako sa Kalvin naučil lietať a ako prišla silná búrka, ktorá prerástla do  [ viac ... ]

Pútavý príbeh začal v múzeu, kde sa z vajíčka vyliahol malý dinosaurus, ktorý mal ľudské správanie aj pocity. Tak ako deti, aj malý dinosaurus – Samo bol v období, kedy sa pýtal, odkiaľ pochádza, kto a kde sú jeho rodičia.  [ viac ... ]

Počas prezentácie deťom priblížili život nočných aj denných dravcov z našej prírody aj zo zahraničia. Priniesli so sebou 6 rôznych druhov, deti si ich mohli pohladiť, odvážnejší sa aj s nimi vyfotili. Uvideli sme majestátneho orla, rýchleho sokola, či okatého  [ viac ... ]

Vo štvrtok sme navštívili bábkové divadlo, aby sa deti dozvedeli, odkedy majú slony dlhé choboty. Bolo to predstavenie „ Zvedavý sloník“. Spoločne s malým zvedavcom sme putovali do Afriky až k rieke Limpopo, aby sa sloník dozvedel, čo máva krokodíl  [ viac ... ]