Archív pre ‘2016/2017’

V tento deň sa všetci naši predškoláci stretli so svojimi kamarátmi na Mestskom úrade v Žiline, kde sa aktívne zapájali do hudobno – pohybového pásma „Veselý zemepis“ alebo „Veselé cestovanie po svete“. Prostredníctvom dvoch hudobníkov boli deťom, slovom a spevom,  [ viac ... ]

V tento deň sme navštívili v rámci poznávania svojho okola , mesto Žilina. Deti mali možnosť spoznať rôzne zákutia mesta, kostoly, ulice a dominanty nášho mesta, Hlavným bodom nášho programu bola návšteva radnice, ktorú nám sprostredkoval pán viceprimátor Ing. Patrik  [ viac ... ]

V rámci poznávania našich ľudových tradícii, sme v tento deň navštívili Makovického dom v Žiline, kde prebiehala výstava ľudovo – umeleckých tvorcov Žilinského regiónu s tématikou Veľkej noci. Tiež prezentácia tvorby 4 generácií Domanižských krasličiarok. Deti mali možnosť vidieť zvieratká  [ viac ... ]

Poobede sme sa stretli rodičia aj deti na našej jarnej tvorivej dielni. Deti najskôr pozdravili rodičov básničkami a pesničkami o jari. Priblížili sme si nadchádzajúcu Veľkú noc – rozprávali sa o tradíciách spojených s týmto sviatkom a deti mali možnosť  [ viac ... ]

Vo štvrtok zavítalo do našej MŠ divadielko „Slniečko“ s rozprávkou „Zdravá abeceda“. Bola to rozprávka plná vitamínov z ovocia a zeleniny. Plná veselých pesničiek, cvičenia a skákania pre zdravie. Deti mali možnosť oboznámiť sa s novými druhmi ovocia a zeleniny  [ viac ... ]

Dnešný deň sa deti veľmi tešili na cestu autobusom a na Bábkové divadlo. Po ceste si všímali prácu vodiča a premávku na ceste. V meste sme pozorovali jarné dekorácie vo výkladoch, oblečenie ľudí vzhľadom na počasie. V divadle deti obdivovali  [ viac ... ]

Tento rok sme poňali karneval trochu inak. Bol to vlastne karnevalový týždeň, kedy sa deti každý deň obliekli do masiek, podľa možností rodičov. Každý deň bol plný karnevalových aktivít, tanca a súťaží. Hlavný karnevalový deň bol štvrtok. Vtedy celá trieda  [ viac ... ]

Aj v tomto roku sme si s deťmi pripravili Vianočné posedenie a spoločne sme čakali na Ježiška. Keď zazvonil zvonec, zvedavé deti utekali ku stromčeku hľadať darčeky. Keď si poprezerali darčeky, vypočuli si v podaní pani Učiteľky krátky príbeh o  [ viac ... ]

V tento piatok sme sa stretli v našej MŠ, aby sme predviedli rodičom hudobno – pohybové hry so zimnou tématikou. Spomenuli sme si básničkami a pesničkami na návštevu Mikuláša v našej MŠ a samozrejme inšpirovali rodičov, ako si môžu doma  [ viac ... ]

V utorok 6.12.2016 v rámci poznávania našich tradícii navštívil našu MŠ Mikuláš. Deti sa na jeho návštevu pripravovali poznatkami kto to vlastne bol – Mikuláš a nácvikom piesni a básni o Mikulášovi. Jeho návšteva bola pre deti veľkou udalosťou. Všímali  [ viac ... ]