Archív pre ‘2011/2012’

Naše deti navštívili bábkové divadlo kde hrali rozprávku perinbaba.

V tento deň sme sa vybrali s deťmi na malú predvianočnú exkurziu po meste. Deti si všímali vianočnú výzdobu – svetielka, výklady, koledy a obdivovali vianočné trhy. Nasávali tú krásnu vianočnú atmosféru.

V tento deň si deti priniesli do škôlky rôzne polotovary – cestá, čokolády, banány, džem … a spoločne s rodičmi vyrábali nepečené dobroty. Deti s veľkou chuťou tvarovali kávové zrná, zlepovali kolieska, zdobili a máčali v čokoláde. Koláčiky boli nielen  [ viac ... ]

2. december 2011 – Mikuláš

Boli sme v bábkovom divadle na predstavení. Deti najskôr privítal Mikuláš a pozval ich na predstavenie. Po predstavení zavolal deti k sebe na javisko aby im rozdal darčeky. Deti mu zaspievali a zarecitovali. Obdivovali jeho krásne drevené sane, tešili sa  [ viac ... ]

Deti pripravili pre seniorov krátky kultúrny program s ktorým ich pozdravili v klube dôchodcov.

Naše deti spoločne s pánom primátorom zasadili na školskom dvore strom – Magnóliu. Bola to veľmi pekná akcia , kde sa aj samotné deti zapojili do práce pri sadení stromčeka.

Naše deti sa výtvarne zapojili do témy Vianoc – sviatkov pokoja a radosti a tiež do ich tradícií.

V tento deň nám pani Kasajová predviedla prácu s papierom, jeho spracovanie a úpravu na pletenie košíkov, vencov, zvončekov …

Charitatívne predstavenie v bábkovom divadle v Žiline – „Peter Pan“ .Pred predstavením psychologička deti poučila o ich právach v prípade nežiadúceho konania – obťažovanie, lákanie do auta, oblapkávanie … Po predstavení nadácia LÚČ obdarila deti cukríkmi.

Deti z našej MŠ sa zúčastnili v sade SNP na súťaži o bicyklovaní. Povzbudiť ich prišli aj rodičia.