Archív pre ‘Archív’

27. 11. 2019 Plstenie

Dnes sme navštívili tvorivú dielňu v dennom centre v Strážove, kde pani Lada Rybáriková predvádzala seniorkám a našim deťom techniku plstenia. Deti mali možnosť ohmatať si farebnú ovčiu vlnu, molitán, aj prácu s ihlou. Pani Lada nás oboznámila a ukázala  [ viac ... ]

21. 10. 19 V autobuse

Vrámci dopravnej výchovy sme dnes navštívili pána šoféra MHD v jeho autobuse. Deti oboznámil so svojou prácou, s priestorom autobusu, vysvetlil im, ako sa správne nastupuje a vystupuje. Deti zaujali aj nálepky na autobuse, ktoré upozorňujú cestujúcich, kde je miesto  [ viac ... ]

Deti privítali rodičov pásmom básničiek, piesní a kruhových hier o jeseni. A potom nasledovala práca s vyrezávaním a zdobením tekvičiek. Rodičia sa naučili novú techniku vyrezávania pomocou formičiek na vykrajovanie koláčov. Bola im predstavená aj technika voskovania listov na ich  [ viac ... ]

Aj v tomto školskom roku sme boli s deťmi pozdraviť našich seniórov krátkym kultúrnym programom. Deti predviedli pásmo piesní, básní a tančekov o jeseni. Program mal u seniórov veľký ohlas. Deti dostali za svoj výkon sladkú odmenu a pochvalu od  [ viac ... ]

V pondelok navštívila našu MŠ pani knihovníčka Lada Rybáriková a priviedla dve kamarátky – bábky – Knihuľku a Písmenku, ktoré sa stále hádali o hračky, nechceli si pomáhať, stále mali medzi sebou konflikty, pretože nepoznali čarovné slovíčka. Na pomoc prišiel  [ viac ... ]

Aj v tomto roku sme navštívili s deťmi Slovenský zväz chovateľov – základnú organizáciu Žilina – sídliacu v Strážove, aby sme sa zúčastnili na výstave domácich zvierat. Deti mali možnosť pozorovať a spoznávať podľa vzhľadu zvukových prejavov, stavby tela, spôsobu  [ viac ... ]

Vo štvrok navštívilo našu materskú školu činoherné divadlo z Bratislavy s predstavením „Ako sa stal komár kráľom!“. Bol to príbeh o namyslenej levici, ktorá od svojich poddaných žiadala dary a nebola ochotná zvieratkám pomáhať starať sa o ne. Malý komár  [ viac ... ]

V tento deň sa naše deti zúčastnili na poldennej exkurzii v Žiline na deň polície. Deti mali možnosť spoznávať prácu príslušníkov polície, kukláčov, rukojemnícku drámu, zásah proti výtržnosti, ukážky sebaobrany a zlaňovania z výšky. Zaujala ich aj rôzna technika motorky,  [ viac ... ]

V stredu našu MŠ navštívilo bábkové divadlo „Slniečko“ z Piešťan s rozprávkou „Abeceda zdravia I. a II. Bola to rozprávka o pohybe a zdravej výžive. Hravou formou, formou piesní a aktivít boli všetky naše deti zapojené do príbehu.

Naše deti v tento deň pozdravili svoje mamičky kultúrnym programom, v ktorom recitovali, spievali, tancovali a nakoniec obdarovali naše maminky vlastnoručne vyrobeným pozdravom z papiera. Deti boli veľmi statočné, nezľakli sa početnej účasti hostí na našej besiedke.