Archív pre ‘Archív’

12.7.2021 Hry v pieskovisku

Pri slávnostne prestretom stole sme uvítali deti, popriali pekné leto, predškolákom krásne zážitky v škole a zahájili program kultúrnym pásmom detí. Po maturitke a sľube predškolákov sme deti obdarovali. V programe sme pokračovali spoločnou hostinkou a ukončili veselou zábavou.  Tešíme sa na  [ viac ... ]

1. jún – MDD

Deň pred sviatkom sme sa s deťmi rozprávali o ich sviatku a o živote detí v rôznych krajinách. Ráno, pani učiteľka vyzdobila triedu balónmi. Rodičia priniesli rôzne maškrty na hostinku. Z prinesených dobrôt, ovocia a džúsov, pani kuchárka na chodbe  [ viac ... ]

17. 05. Stavbársky deň v MŠ

Bol upršaný deň a nemohli sme ísť s deťmi von. V triede sme deťom pripravili rôzne stanoviská so stavebnicami, ktoré sme oddelili paravanom, deti sa rozdelili do skupín a vytvorili veľké parkovisko pre autá s domom pre šoférov. V druhej  [ viac ... ]

11.5.2021 Besiedka Deň matiek

Dňa 11.5.2021  v MŠ prebehla besiedka ku dňu matiek. Z nariadenia vlády besiedka musela byť účasti mamičiek len v prítomnosti dvoch učiteliek. Predškoláci zarecitovali krásnu báseň „Spomínaš si?“ Dievčatká mali pripravenú scénku „Starostlivá mamička“, na melódiu piesne červené jabĺčko deti  [ viac ... ]