9.4.2018 sme si s deťmi pripomenuli Svetový deň zdravia, ktorý bol tento rok vyhlásený na sobotu 7.4. a jeho témou bola „Prevencia nadváhy a obezity“.  Deti sa dozvedeli, že prevencia spočíva v pravidelnom pohybe, zdravej výžive a úprave stravovacích návykov. Deti sme v krátkosti oboznámili s desatorom zdravého taniera. Deti triedili potraviny na zdravé a nezdravé, zdôvodňovali ich význam pre zdravie a nadváhu. Pracovali aj s pracovným listom, kde vyfarbovali iba zdravé potraviny. Potom si vytvárali tanier zdravia zo zdravých potravín, ktoré im chutia. Na pobyte vonku nám najskôr pani kuchárka predviedla svoj bicykel, upozornila deti na nutnosť nosiť prilbu a bezpečne jazdiť po ceste iba v sprievode staršieho člena rodiny A potom sme si spoločne zasúťažili na našich kolobežkách a odrážadlách, aby si deti uvedomili dôležitosť pohybu. Na záver si mali deti možnosť yvskúšať pohyb na kolobežke, aj na odrážadlách, mohli si zabehať a počúvali, ako sa im rozbúchalo srdiečko vďaka zdravému pohybu.