V tento deň naše deti navštívili Mestské Divadlo v Žiline, aby si pozreli rozprávkové predstavenie. Príbeh sa deťom veľmi páčil. Priniesli si z divadla veľa pozitívnych zážitkov.