Bol to pred deti naozaj nevšedný zážitok. Už samotná cesta dvomi autobusmi bola pre deti zaujímavá. Ale najviac nových zážitkov a poznatkov zo života hasičov čakalo na deti v areáli Strednej školy. Všetkých zaujala technika, hasičské vozidlá, vodné delo, člny, výsuvná plošina … Veľmi pekná bola aj ukážka práce so psíkmi záchranármi. Deti mali možnosť vidieť výrobu peny, mohli si vyskúšať prácu s vodným delom pod vedením hasičov, samozrejme v prilbách. Videli ukážku hasenia ohňa prúdom vody v hasičskom výcvikovom trenažéry. Na záver sa zapojili do súťaže, kde prúdom vody zhadzovali zo stola prázdne plechovice. Za to každé dieťa obdržalo diplom a drobný darček. Aj touto formou ďakujeme usporiadateľom za krásne zážitky  naozaj profesionálny prístup k deťom.