V tento deň sa všetci naši predškoláci stretli so svojimi kamarátmi na Mestskom úrade v Žiline, kde sa aktívne zapájali do hudobno – pohybového pásma „Veselý zemepis“ alebo „Veselé cestovanie po svete“. Prostredníctvom dvoch hudobníkov boli deťom, slovom a spevom, sprostredkované informácie o svetadieloch a zvieratách, ktoré ich obývajú. Na záver si všetky deti spoločne zatancovali a zaspievali.