Našu MŠ navštívilo divadlo Dúha. Deti sa zoznámili s rozprávkovými postavičkami Katkou, Maťkom, uzlíkom a nitkou. Bol to príbeh o chlapčekovi Maťkovi, ktorý kvôli vysedávaniu pri počítači prišiel o kamarátku Katku. Ona pomocou rozprávkových postavičiek uzlíka a nitky prehovorila Maťka, aby začal aj on čítať knihy a mal tak veľa rozprávkových kamarátov. Poučením z danej rozprávky bolo, aby deti nezabúdali na knihy.