Ráno sme spolu s rodičmi nastúpili do autobusu a hurá na výlet. Vybrali sme sa do Valaskej Belej, aby sme videli ukážku fúkania skla v chránenej dielni „ Sklenný sen“ v podaní pána Petra Dolinaja. po ceste sme si urobili krátku prestávku na Homôlke  a potom návšteva u pána Dolinaja. Dozvedeli sme sa veľa nového o histórii fúkania skla na Slovensku. Veľmi zaujímavé boli ukážky fúkania skla, výroba pohára a ďalších dekoračných predmetov. V závere si mohli rodičia i deti vyskúšať fúkanie skla. Bolo to veľmi zaujímavé a podnetné pre deti aj pre rodičov. A po krátkych ukážkach sme cestovali do Bojníc, kde sme navštívili „Bojnický dvor“ s krásnymi dreveničkami a ukážkami ľudových remesiel. Po dobrom obede mali rodičia s deťmi voľný program a o 15h.- nástup do autobusu a hurá domov. Po ceste si unavené deti plné dojmov veru aj pospali. Bolo nám spolu veľmi dobre.