V tento deň k nám zavítalo divadielko „Slniečko“ s rozprávkou o povolaniach. Deti sa dozvedeli o práci maliara, ktorý maľuje na plátno a  aj o tom, ktorý maľuje steny. Chlapci si mohli vyskúšať prácu so štetcom a aj štetkou. Naučili sa, že zverolekár lieči zvieratá, učiteľka učí deti, kníhkupec predáva knihy a včelár sa stará o včielky. Deti si mohli vyskúšať i včelársku kuklu. Muzikant hrá na hudobné nástroje, šofér šoféruje auto, autobus a traktor, automechanik opravuje autá, policajt riadi premávku na križovatke a dáva aj pokutu. Deti si opäť mohli vyskúšať policajnú vestu a čiapku.  O hudobnom skladateľovi sa dozvedeli, že skladá hudbu a kvetinárka predáva kvety. Predstavenie bolo plné piesní, na ktoré si deti s radosťou zatancovali.