V tento deň sme navštívili v rámci poznávania svojho okola , mesto Žilina. Deti mali možnosť spoznať rôzne zákutia mesta, kostoly, ulice a dominanty nášho mesta, Hlavným bodom nášho programu bola návšteva radnice, ktorú nám sprostredkoval pán viceprimátor Ing. Patrik Groma, ocko našej malej Klárky, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. Deti sa oboznámili s priestormi radnice – páčili sa im obrazy, lustre, vyrezávané stolice a lavice a veru aj sme si posedeli na kresle pána primátora mesta. Deti sa dozvedeli veľa z histórie radnice, navštívili sem aj sobášnu sieň, videli sme aj kľúč od Žiliny, ktorý otvára všetky dvere a brány v meste. Pred odchodom z radnice sme dostali upomienkové predmety a pamätnú knihu o Žiline a jej okolí. Bol to pekný deň, plný zážitkového učenia.