6. 12. 2019 Mikuláš

V piatok navštívil našu MŠ Mikuláš. Deti sa veľmi tešili a pripravovali sa na jeho príchod nácvikom básní a pesničiek o ňom. Tešili sme sa, že čerta nechal doma a prišiel iba s anjelom. Deti ho privítali krátkym kultúrnym programom, pozorne počúvali, čo im rozprával, čo im radil – poslúchať, pomáhať. Po rozdaní darčekov, sme sa rozlúčili s Mikulášom básňou “Ďakujeme, Mikuláš” a už teraz sa tešíme na jeho príchod o rok.