V utorok 6.12.2016 v rámci poznávania našich tradícii navštívil našu MŠ Mikuláš. Deti sa na jeho návštevu pripravovali poznatkami kto to vlastne bol – Mikuláš a nácvikom piesni a básni o Mikulášovi. Jeho návšteva bola pre deti veľkou udalosťou. Všímali si jeho oblečenie, berlu a veľmi sa tešili zo sánok plných balíčkov, ktoré priniesol so sebou. O každom dieťati sme si prečítali z knihy, ktorú priniesol Mikuláš, aby deti videli, že si všíma všetko dobré aj zlé čo sa v MŠ deje. Každé dieťa pozdravilo Mikuláša piesňou alebo básničkou, za čo dostali balíček. Predviedli sme mu rôzne hudobno – pohybové hry, ktoré sme sa v MŠ naučili. Deti mali možnosť pýtať sa Mikuláša napríklad – prečo má na čiapke kríž, ako k nám prišiel, aký je rozdiel medzi Santom a Mikulášom, ako mu pomáha anjel, kde nechal čerta … Mikuláš sa potom s deťmi rozlúčil s odporúčaním, aby boli deti poslušné, pozorné a aby pomáhali rodičom pri príprave Vianoc.