V rámci poznávania našich ľudových tradícii, sme v tento deň navštívili Makovického dom v Žiline, kde prebiehala výstava ľudovo – umeleckých tvorcov Žilinského regiónu s tématikou Veľkej noci. Tiež prezentácia tvorby 4 generácií Domanižských krasličiarok. Deti mali možnosť vidieť zvieratká – zajacov, sliepočky z látky, dreva, drôtu, slaného cesta a z perníkov. Veľkonočné kraslice boli naozaj veľmi pekné a zaujímave. Deti mali možnosť pozorovať rôzne techniky zdobenia vajíčok – voskovanie, dierkovanie, drôtovanie, maľovanie, servítkovú techniku … Zaujímavé boli aj výrobky tvorené paličkovou čipkou, aj háčkované. Bola to naozaj pestrá paleta krásnych veľkonočných výrobkov.