31.5.2018 Váľanie Mája

Naše deti sa zúčastnili tejto akcie na pozvanie vedúcej denného centra pani Zuzky Mihalikovej. Deti predviedli prítomným krátky kultúrny program, potom si pri harmonike spoločne zatancovali a so zatajeným dychom sledovali váľanie Mája. Keď bol Máj zložený, deti si vzali na pamiatku farebné stužky. Nakoniec si všetci pochutnali na výborných moravských koláčikoch a potešili sa sladkej odmene.