Aj v tomto školskom roku sa naša MŠ zapojila do výtvarnej súťaže – dary zeme. Z našej škôlky sa súťaže zúčastnili Julka Kollárová, Elka Deáková, Karolínka Blahušiaková, Tomáško Filp a Nelka Lopušanová. Deti vytvárali rôznymi výtvarnými technikami strašiakov, hrozno, jablká a hrušky. Julka Kollárová získala za papierové hrozno 4. miesto – BLAHOŽELÁME.