Aj tento rok sme sa rozlúčili s predškolákmi formou malej slávnosti. Predškoláci nám predviedli malý kultúrny program, potom sme si spolu zatancovali a prišiel čas na darčeky. Štipček s lienkou na ich označenie, kniha, diplom a osvedčenie o absolvovaní predprimárného vzdelávania. Samozrejme ani tento rok nechýbali na slávnostnom stole koláče a torty od našich šikovných mamičiek. Našim školákom prajeme veľa dobrých kamarátov, veľa chuti do učenia a samozrejme dobrú pani učiteľku.