29.4.2016 – Stavanie mája.

V dnešný deň mali naše deti možnosť spoznať jednu z najkrajších tradícií na Slovensku – stavanie mája. Najskôr sme sa zišli v MŠ, aby sme pripravili mašle z krepového papiera na zdobenie mája. Potom sme vyšli pred budovu MŠ, kde nám členovia folklórneho súboru „Chlmecké fazuľky“ v plnej kráse predviedli túto tradíciu. Najskôr deti s rodičmi ozdobili máj pri speve a hudbe folklórneho súboru. Potom mužský členovia súboru postavili máj. Naše deti zarecitovali báseň o máji, predviedli krátke dramatické pásmo o jari a pretože dnes bol aj medzinárodný deň tanca, tak sme si veru všetci aj zatancovali. Deti mali možnosť vidieť krásne slovenské kroje, počúvať ľudové piesne. Veľmi sa im páčil ozembuch aj harmonika. Na záver deti dostali sladké balíčky, čaj a pre dospelých boli pripravené kapustníky, ktoré všetkým veľmi chutili. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať organizátorke tohto pekného podujatia.