V pondelok navštívil našu MŠ animátor z hudobnej agentúry Nobbo. Deti si zatancovali, hádali hádanky a najviac sa tešili z bubliniek. Zaujalo ich aj hovorené slovo animátora.