Dnes navštívila našu MŠ pani knihovníčka LADA, aby deti oboznámila o zaujímavostiach zo života hmyzu. Deti najskôr podľa obrázkov určovali rôzne druhy hmyzu. Potom k nim priraďovali domčeky, v ktorých hmyz býva. Zaujímavý bol príbeh o motýlikovi a jeho zrode – od vajíčka, cez húseničku, kuklu, až po motýľa. Túto časovú postupnosť si deti vyskúšali aj lepením vystrihnutých častí na výkres. Deti mali možnosť aj prakticky si vyskúšať zakuklenie – navzájom sa zamotávali do hodvábnej šatky, chvíľu ležali na zemi ako kukla a potom sa premenili na krásneho motýľa s hodvábnymi krídlami. Na záver si vypočuli príbeh o mravčekovi a spoločne im postavili z drevených paličiek mravenisko. Bolo to veľmi podnetné a zaujímavé. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s pani knihovníčkou.