Našu MŠ navštívilo bábkové divadlo „Slniečko“ z Piešťan s predstavením „Malí huncúti“. Pán Kazík v ňom deťom porozprával o hygiene, o zdravom stravovaní, o čarovných slovíčkach a o slušnom správaní… Predstavenie bolo veľmi podnetné, plné pekných pesničiek k danej tématike. Deti sa s radosťou zapájali a opakovali si dané pravidlá.