Tento deň bol pre deti veľmi zaujímavý už od rána. Zišli sme sa v MŠ. Aj s rodičmi sme nastúpili do autobusu a vybrali sme sa na náš spoločný výlet do rozprávkového mestečka – „Habakuky“ na Donovaloch. Už počas cesty autobusom sa deti oboznamovali s geografiou našej krajiny. Všímali si prácu šoféra, dopravné značky a rôzne dopravné prostriedky. Prestávku sme si urobili na salaši „Krajinka“, kde boli deti na toalete, chvíľu si pobehali a vydýchali sa. A potom nás už privítalo známe rozprávkové mestečko, ktoré vzniklo na počesť Pavla Dobšinského a jeho rozprávok. Všetkých nás zaujala zaujímavá architektúra mestečka – domčeky, draci, veľryba, dračie vajce, kováčska dielňa… Deti mali možnosť navštíviť niektoré umelecké dielne a pozrieť a vyskúšať si prácu kováča, pernikárky… Veľkým zážitkom pre všetkých boli rozprávky v podaní tunajších hercov od P. Dobšinského – „Janko Hraško“, „Stratený syn“, „Neboj sa“, ktoré sa odohrávali v domčekoch a stanoch mestečka. Potom sme si dali v reštaurácii spoločný obed. Na záver mali deti možnosť navštíviť malú ZOO so zvieratkami a rôzne preliezačky a hojdačky v areáli rozprávkového mestečka. Za vymenené dukáty za eurá si mohli deti s rodičmi nakúpiť rôzne suveníry. Bol to veľmi príjemne strávený deň plný neopakovateľných zážitkov.