26.6.2018 Po stopách hudby

Dnes navštívil našu materskú školu rytier Gaston de Camarque. Predstavil sa nám ako trubadúr a rozpovedal nám príbeh o tom, ako sa zrodila hudba. Deti objavovali rôzne hudobné nástroje – od paličiek a kameňov z doby kamennej, cez lutnu, mandolínu, píšťalu zo stredoveku až po dnešnú gitaru. Predstavenie u detí rozvíjalo lásku k hudbe, oboznamovali ich s jednotlivými hudobnými nástrojmi formou zapájania sa do deja. Deti si spoločne s trubadúrom zaspievali i zahrali na hudobné nástroje. Predstavenie bolo veľmi podnetné, prinieslo nám veľa nových poznatkov a informácií.