V tento deň sme sa vybrali na exkurziu do Žiliny autobusom. Hlavným bodom nášho programu bola návšteva žilinskej radnice, ktorú nám sprostredkoval pán viceprimátor Ing. Patrik Groma. Deti sa dozvedeli veľa o histórií radnice, mali možnosť oboznámiť sa s jej priestormi. Obdivovali sme sobášnu sieň, lustre, obrazy, kazetový strop. Deti si posedeli na vyrezávaných stoliciach, na ktorých sedávajú poslanci a pán primátor. Páčil sa nám kľúč od Žiliny, ktorý vraj otvára všetky dvere a brány Žiliny. Deti mali možnosť opýtať sa pána Ing. Gromu na prácu poslancov a zaujímalo ich aj, kde je pán primátor. Na záver dostali aj sladké darčeky a poďakovali pánovi viceprimátorovi za prijatie. Potom sme pokračovali vychádzkou a spoznávaním Žiliny. Deti spoznali Burianovu vežu, mestské divadlo, kostol, Mariánske námestie s fontánou. Zaujal ich aj barokový stĺp nepoškvrnenej panny Márie, ktorý bol vztýčený v roku 1738 na ochranu pred požiarom.  Zaujímavá bola aj prechádzka po farských schodoch, na ktorých prebiehala práve rekonštrukcia, ktorú mohli deti pozorovať. Bol to zaujímavý deň plný zážitkového učenia.