Naše deti sa výtvarne zapojili do témy Vianoc – sviatkov pokoja a radosti a tiež do ich tradícií.