Deti pripravili pre seniorov krátky kultúrny program s ktorým ich pozdravili v klube dôchodcov.