V tento deň vyvrcholila v MŠ veľmi pekná aktivita spojená s dlhodobým pozorovaním „Od semienka k rastlinke“. Deti si ešte v marci vysadili semienka karafie a potom sa o ne starali, polievali, pozorovali a keď nám rastlinky rozkvitli, tak sme si ich spoločne vysadili na školskom dvore.