Ani tento rok sme nezabudli na našich seniorov a boli sme ich pozdraviť v klube dôchodcov krátkym kultúrnym programom. Vystúpenie detí malo u seniorov veľký ohlas a za odmenu dostali malú sladkosť.