V tento deň boli naše deti pozdraviť krátkym kultúrnym programom našich seniorov. Vystúpenie malo v obecenstve veľký ohlas.