V tento deň sme pozvali do našej MŠ starých rodičov našich detí. Na úvod deti pozdravili všetkých krátkym pásmom venovaným dňu „úcta k starším“. A potom už dedkovia vyrezávali pre deti zo zemiakov, spoločne maľovali, vyrezávali tekvice, aby sme si mohli tieto tekvice rozsvietiť. A babky zase vyrábali výborne zeleninové šaláty a pre našich malých maškrtníkov jabĺčka v župane. Na záver sme si urobili krásnu hostinu, škôlku sme si vyzdobili svietiacimi tekvicami. Bola to krásna akcia plná príjemných zážitkov detí si starými rodičmi.