V tento deň našu MŠ navštívilo divadielko „Slniečko“. Deti sa dozvedeli veľa o vitamínovej bombe – kapuste, o tom aký je pre nás dôležitý pohyb, o čistej vode, vitamínoch o zdravých nátierkach od tety kuchárky. Aj o zázračnom koreni – zázvore. Deti sa do príbehu aktívne zapájali piesňami aj pohybom.