V našej materskej škole sa konala jesenná tvorivá dielňa – jabĺčko. Deti spoločne s rodičmi vytvárali rôznymi výtvarnými technikami jabĺčka. Spoločne sme ochutnávali rôzne druhy jabĺk. V odšťavovači sme si vyrábali výbornú jablkovú šťavu, ktorá všetkým veľmi chutila.