22. 6. 2012 sa naše deti zúčastnili na nultom ročníku Olympijského dňa v Brodne. Deti súťažili v rôznych disciplínach a za odmenu si priniesli medaile, Účastnícky list, malého maskota a peknú knižku o Žiline.