Tento deň bol pre deti slávnostný. V triede ich čakal nádherne prestretý stôl plný dobrôt, ktoré nám priniesli rodičia. Prvým bodom našej slávnosti bola malá maturitka, v ktorej predškoláci predviedli svoje znalosti. Potom sme sa rozlúčili s kamarátkou Nataškou, ktorá odchádza do inej škôlky. Nezabudli sme ani na našu Paulínku, ktorá mala meniny. Potom nasledovala hostina. Deti, ktoré zvládli maturitku boli odmenené darčekmi. Na záver bola diskotéka s balónikmi.