Pri slávnostne prestretom stole sme uvítali deti, popriali pekné leto, predškolákom krásne zážitky v škole a zahájili program kultúrnym pásmom detí. Po maturitke a sľube predškolákov sme deti obdarovali. V programe sme pokračovali spoločnou hostinkou a ukončili veselou zábavou.  Tešíme sa na Vás deti opäť o rok.