21. 6. 2019 Rozlúčka

Tento deň bol sviatočný hlavne pre našich predškolákov. Najskôr mladším deťom predviedli krátke pásmo básničiek a piesní, ktoré sa v MŠ naučili, a potom nasledovala „Maturita“, kde si deti ťahali otázky a snažili sa na ne správne odpovedať. Každá správna odpoveď bola ocenená potleskom mladších detí. Po maturite nasledovala hostina – rodičia pre deti pripravili tortu, koláče, slané tyčinky, rôzne ovocie a prípitok bol džús. A aká by to bola rozlúčka bez diskotéky? Deti tancovali, zahrali sa na hada, skúšali rôzne nové krokové variácie, zahrali sa aj na sochy. Na záver boli naši predškoláci ocenení peknými knižkami, fotografiami, drobnými darčekmi a Osvedčením o ukončení predprimárneho vzdelávania.