Dnes sme s deťmi oslávili koniec školského roka a rozlúčili sme sa s našimi predškolákmi. Po slávnostnom prípitku detským šampanským v slávnostne upravenej triede naši predškoláci absolvovali maturitku. Kamarátom predviedli svoje vedomosti a zručnosti ťahaním si maturitných otázok. Za každú úspešne zodpovedanú otázku zožali potlesk. Po úspešnej maturitke boli predškoláci dekorovaní šťastným štvorlístkom pre úpechy v škole. Nasledovala hostina, diskotéka, balónovica, hry s fit loptam. Na záver obdržali naši predškoláci balíček s knižkou, diplomom, pastelkami a osvedčením o úspešnom ukončení predškolskej dochádzky. Kukuk…