21.4.2017 – Deň zeme.

Tento deň bol pre naše deti veselý, plný zážitkového učenia a nových poznatkov. Deti tvorili formou otláčania papierových tanierov zemeguľu. Do MŠ prišli všetci oblečení v modrej a zelenej farbe – vo farbách zeme. Deti pracovali s Logicom primo – S Gaštankom chránime našu zem – enviromentálna výchova. Svoje poznatky si utvrdzovali prácou na PC a prezeraním encyklopédií. Na pobyte vonku zbierali odpad v okolí MŠ. Potom sme ho spoločne ukladali do farebných kontajnérov – triedenie odpadu.