Vo štvrtok boli naše deti na exkurzii Hasičského a záchranného zboru na Hálkovej ulici v Žiline. Deti mali možnosť zblízka si pozrieť hasičskú techniku, výstroj hasičov, plynové masky, mali možnosť si vyskúšať hasičskú prilbu. Videli, ako sa hasiči spúšťajú na tyči, keď idú na zásah. Mali možnosť posedieť si v hasičskom džípe určenom na prácu v lese. Videli ako fungujú pneumatické nožnice určené na strihanie plechu. Zážitkom pre deti bolo vyskúšať si striekanie z hadice. Zaujímavá bola aj ukážka prvej pomoci pri úraze krčnej chrbtice a hornej končatiny. Za túto možnosť ďakujeme pánovi Ihnatišinovi a jeho kolegom.