20.4.2018 Deň Zeme

V piatok 20.4.2018 sme si pripomenuli „Deň Zeme“, ktorý bol zameraný na plastové znečistenie Zeme. Spoločne s deťmi sme si vyrobili ekologický plagát, kde sme si zopakovali ekologické desatoro:

  1. Separujeme odpad
  2. Šetríme pitnou vodou
  3. Cez deň zhasíname svetlo
  4. Udržujeme v triede poriadok
  5. Vetráme cez deň krátko a intenzívne
  6. Chránime zvieratá a rastliny
  7. Staráme sa o zeleň v triede a na chodbe
  8. Na krátke vzdialenosti chodíme pešo alebo na bicykli
  9. Zbierame nečistoty na školskom dvore
  10. Nie sme veľmi hluční

Zamerali sme sa hlavne na plastové obaly, ktoré sa nemajú vyhadzovať do prírody alebo vodných tokov, ale do príslušného žltého kontajnera. Potom sme si na školskom dvore niektoré zásady i precvičili. Deti najskôr pozbierali nečistoty na školskom dvore, potom hrabali a zametali – samozrejme separovali odpadky. Aby sme si aj my okolie našej materskej školy skrášlili, vysadili sme si nové rastlinky do hriadok – begónie a netýkavky, o ktoré sa teraz budeme spoločne starať.