Deti sme oboznámili s touto tradičnou ľudovou zvyklosťou. Spoločne sme si vyrobili Morenu, ktorú sme potom odniesli, aby sme ju hodili do Rajčianky. Najskôr sme si s Morenou zatancovali na školskom dvore a potom sme sa vybrali spievajúc na most ku Rajčianke. Tam sme sa s Morenou rozlúčili, zapálili sme ju a hodili do rieky. Deti sledovali, ako ju prúd vody odnáša do ďaleka. Mávali jej a opakovali si veršík: „Zimu vyženieme, teplo prinesieme.“ Počasie nám prialo, aj slniečko sa tešilo, že zima odchádza a prichádza jar.