Tento piatok bol pre deti veľmi podnetný a zaujímavý, pretože sme navštívili výstavu veľkonočných prác ľudovoumeleckých tvorcov Žilinského regiónu pod názvom „Čas veľkonočný“ v Makovickom dome v Žiline. Deti mali možnosť vidieť rôzne umelecké dielka s veľkonočnou tématikou z cesta, plátna a rôznych prírodnín. Tiež nepreberné množstvo kraslíc vytvorených rôznymi technikami – drôtovanie, maľovanie, dierkovanie … Potom sme navštívili malú výstavu pod názvom „Keď ruky rozprávajú“, ktorú tiež usporiadalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline, kde deti mali možnosť vidieť rozvoj kultúry a remesiel na Považí.